AKTUALITĀTES

2014-04-23
Projekta vadības grupas tikšanās Daugavpilī
 
 
Projekta partneru pārstāvji tikās 3. un 4. aprīlī Daugavpils novada Domes telpās, lai pārrunātu līdz šim paveikto, kā arī turpmākā darba grafiku un tā izmaiņas, precizētu atskaitīšanās kārtību. Speciālisti atskaitījās par padarīto, arī par veiktajām publicitātes aktivitātēm – rakstiem presē un internetā, kā arī vienojās par projekta informācijas lapas saturu un noformējumu. Tika diskutēts par aptaujas veikšanas kārtību un projekta rezultātā sagatavoto plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas iespējām.