AKTUALITĀTES

2014-12-12
Daugavpilī notiks projekta noslēguma seminārs
 
2014. gada 16. decembrī plkst.13.00 Daugavpilī, viesnīcas „Hotel Dinaburg” telpās notiks projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” rezultātu izvērtējuma seminārs.
 
Tuvojas noslēgumam Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Pārrobežu daba”, kura ietvaros projekta īstenotāji astoņpadsmit mēnešu garumā ir strādājuši pie pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas statusa nostiprināšanas, tās dabas vērtību popularizēšanas un kopīgas pārvaldes koncepcijas izstrādes divām blakus esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava” Latvijā un Nacionālajam parkam „Braslavskije ozjora” Baltkrievijā.
 
Projekta rezultātā sabiedrībai un teritorijas apmeklētājiem ir sniegta iespēja vairāk uzzināt par pārrobežu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vērtībām gan ceļojot virtuāli, gan apmeklējot Dabas informācijas centru ekspozīcijas Naujenē un Braslavā, gan iepazīstoties ar sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem. Savukārt īpaši aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijas un apsaimniekotāji abās valstīs ir ieguvuši kopīgi izstrādātu Pārvaldības plānu, kas noteiks turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izpēti dabas aizsardzības jomā.
 
Projekta rezultātu izvērtējuma semināra mērķis ir iepazīstināt aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava” ietilpstošās pašvaldības , valsts institūcijas, kā arī visus interesentus ar projekta sasniegumiem, dalīties pārrobežu sadarbības projektu īstenošanas pieredzē, izvērtēt rezultātus un iezīmēt nākotnes vīzijas turpmākai rīcībai.
 
Bez tam, būs apskatāma fotoizstāde „Zili zaļā galerija”, kurā apkopti gan fotokonkursa „Mana Augšdaugava” labākie darbi, gan Latvijas un Baltkrievijas dabas ekspertu iemūžinātie mirkļi.