LATVISKI | ENGLISH | РУССКИЙ
Национальный парк “Браславские озера”
Aizsargājamo ainavu apvidus “ Augšdaugava”
PAR PROJEKTU

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodibināta pārrobežu aizsargājamā dabas teritorija starp Latviju un Baltkrieviju, kas iekļaus galvenokārt aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritoriju Latvijas pusē un nacionālā parka „Braslavas ezeri” teritoriju Baltkrievijas pusē. Projekta gaitā tiks veikta teritoriju izpēte un izstrādāti pārvaldības plāni gan katrai teritorijai atsevišķi, gan kopīgs, saskaņots teritorijas pārvaldības plāns, tiks izstrādāta kopīga darbības programma, kas veicinās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pierobežas reģionā tai pašā laikā nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko attīstību. Daļa no projekta aktivitātēm būs vērsta uz teritorijas atpazīstamību un popularizēšanu dabā un virtuālajā vidē, kā arī piedāvās apmeklētājiem interaktīvus risinājumus informācijas centros Daugavpils novadā un Braslavā.
 
Lejupielādēt