LATVISKI | ENGLISH | РУССКИЙ
Национальный парк “Браславские озера”
Aizsargājamo ainavu apvidus “ Augšdaugava”
Mērķi un rezultāti

PROJEKTA MĒRĶIS
Uzlabot pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas (PADT) “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldību un atpazīstamību

PPLĀNOTIE REZULTĀTI
  • paaugstināta sabiedrības informētība par PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri”;
  • Izveidota kopīga PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija;
  • izveidota kopīga sabiedriska administratīva struktūra turpmākai PADT “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldībai un informācijas apmaiņai.